Výzvy na predkladanie ponúk

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

k zákazke na dodanie tovaru s názvom: „Automatická olepovacia linka s plnou automatizáciou prestavenia“ pre projekt s názvom: „Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti KRaF, s.r.o.“ v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21. 

1. Vyzva na predkladanie ponuk

2. Príloha č. 1 – Technicka specifikacia

3. Príloha č. 2 Suhlas so sprac os udajov

4. Príloha č. 3 Kúpna zmluva 

5. Príloha č. 6 Záznam z prieskumu trhu

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

k zákazke na dodanie tovaru s názvom: „Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti KRaF, s.r.o. – LC1″ pre projekt s názvom: „Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti KRaF, s.r.o.“ v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21.

1. Vyzva na predkladanie ponuk

2. Príloha č. 1 – Technicka specifikacia

3. Príloha č. 2 Suhlas so sprac os udajov

4. Príloha č. 3 Kúpna zmluva 

5. Príloha č. 6 Záznam z prieskumu trhu