Ako objednávať porez

V tomto krátkom článku Vám prinášame všetky potrebné informácie k objednávke porezu v našej spoločnosti.

Ak pracujte s programom Pro100, je možné Importovať dielce rýchlo a bez chýb priamo do nášho objednávkového sytému. 

Základné informácie

 • v každej objednávke je možné zvoliť iba jeden typ materiálu/dekoru v jednej hrúbke.
 • Pri potrebe objednať 2 a viac dekorov, je nutné pre každý typ materiálu/dekoru vytvoriť ďalšiu novú objednávku.
 • Ak sa dekor nenachádza v zoznamoch, je možné ho zapísať do kolónky Iný Dekor jeho kódovým označením pre jeho lepšiu identifikáciu.
 • Na email ktorý ste zadali v objednávke, Vám po úspešnom odoslaní príde emailové automatické potvrdenie so všetkými Vami zadanými údajmi
 • Objednávku je možné si taktiež Uložiť pre ďalšie spracovanie. Po uložení objednávky, Vám taktiež príde potvrdzujúci email v ktorom bude odkaz / link, na ktorom budete môcť ďalej pokračovať v úpravách.
 • K spracovávaniu Vašej objednávky dochádza automaticky len po Odoslaní objednávky. V potvrdzovacom emaily rovnako dostanete odkaz / link pre dodatočnú úpravu. Dodatočne upravovať odoslanú objednávku (nie uloženú) je možné stále, pokiaľ nedôjde z našej strany k jej spracovaniu. V takomto prípade Vám systém zobrazí objednávku, no nedovolí už jej úpravy.
 • Po dokončení a kompletnom vyrobení objednávky, Vám systém automaticky zašle informačnú SMS na Vami zadané mobilné tel. číslo
 • jednotlivé dielce zadávajte v ich finalnom rozmere. Nie je potrebne rozmer akokoľvek zmenšovať ak sa použije ABS hrana
 • Pri zadávaní jednotlivých dielcov, sa ich náhľad automaticky zobrazuje v malom okienko a tak je možné okamžite prekontrolovať správnosť zadaných údajov a kresby dekoru.
 • kolónky Názov a Poznámka slúžia na Vaše pomenovanie dielca a tento údaj sa automaticky tlačí aj na štítky ktoré budú nalepené na každom dielci.
 • ak je potrebné niektorý dielec v objednávke vyrobit v dvojnásobnej hrúbke, stačí prepnúť kolónku Hrúbka na hodnotu „Dvojitá“. Napr. ak zadávate dielce o hrúbke 18mm a určitý dielec má byť v hrúbke 36mm, stačí v riadku daného dielca prepnúť hrúbku na Dvojitú.
 • kolónka Orientácia slúži pre definovanie či daný dielec je možno pre rezaní otáčať. Povolené otáčania má vplyv na lepšiu materiálovú výťaž z celej tabule a je vhodné pri dekoroch ktoré nemajú danú kresbu dreva (uni farby), alebo nie je dôležité aby bola kresba zachovaná (napr. dielce, ktoré nie sú viditelné).
 • ABS páskovanie / hranu je možné zvoliť pre každú z hrán zvlášť a v rôznych hrúbkach. Ak je zvolená Dvojitá hrúbka dielca, systém automaticky pre daný dielec pridelí širšiu ABS hranu.

Oblúk / skosenie rohov

 • Pre zrezanie rohu „po priamke“ je nutné pri každom rohu zadať dve hodnoty skosenia: v horizontálnom (x) a vo vertikálnom (y) smere
 • Pre zaoblenie rohu zadajte hodnotu polomeru zaoblenia iba do políčka pre horizontálnu hodnotu (x) daného rohu.
 • Pri každom rohu je taktiež možné určiť typ / hrúbku hrany na olepenie

Roh L

 • každý dielec je taktiež možné tvarovo opracovat do tvaru L
 • je možné zadefinovať šírku materiálu ktorý sa má zachovať a to v ľavom hornom rohu a dolnom pravom.
 • taktiež je možné vo v príslušných rohoch zadať zaoblenie daného rohu jeho polomerom

Rámčeky

 • z každého riadku Vašej objednávky je možné si dať vyrobiť „rámček“
 • pre rámček platí, že jeho šírka je pevne daná na 70mm. 
 • k dispozícii sú 4 typy rámčekov, ktoré sa líšia smerom drevovlákna.
 • smer drevovlákna je vyznačený šípkou na príslušnej časti rámčeka

Bloky

 • bloky slúžia na spájania viacerých dielcov, ak je potrebné zachovať prechod kresby dreva cez všetky dielce
 • dielce musia mať rovnakú šírku. Dĺžku je možné zadávať podľa potrieb, rovnako aj počet kusov
 • pole pre Blok slúži na číselné označenie bloku, pričom sytém automaticky spája dielce s rovnakých číslom do jedného bloku
 • Poradie spájania je zhora od prvého označenia bloku
 • v celej objednávke je možné zadať viac blokov, no každý by mal mat svoje číselne označenie
Obsah