Import z pro100

ak pracujete s programom Pro100, je možné naimportovať kompletný projekt do našej aplikácie cez CSV súbor vyexportovaný z Pro100

keďže ale Pro100 v súčasnej verzii neumožňuje definovať konkrétny typ hrany, je potrebné pri importe vybrať aký typ hrany bude použitý pre všetky dielce

v krokoch nižšie ukážeme aj spôsob ako nastaviť iný typ ABS hrany pre jednotlivé dielce, prípadne aj jednotlivé strany dielca.

do objednávky sa budú prenášať aj názvy jednotlivých dielcov, prípadne aj názvy skriniek

Import do aplikácie

 • v dolnej časti hlavičky, kde sa vypĺňajú Vaše údaje stačí kliknúť na políčko Import z Pro100
 • následne len vyberiete vyexportovaný CSV súbor z Pro100 a zvolíte typ hrany, ktorý sa použije pre všetkyc dielce a stlačíte pokračovať
 • Pro100 momentálne nevie exportovať iba konkrétny materiál, ale stále vyexportuje všetky materiály
 • preto objednávkový systém v ďalšom kroku zobrazí výzvu na výber materiálu ktorý chcete importovať
 • po zvolení materiálu, ktorý chcete naimportovať, stlačte Pokračovať
 • ak sa vo vypĺňanej objednávke nevyskytla žiadna chyba, sýstém Vás automaticky presmeruje na stránku so sumárom objednávky
 • import vypĺňa iba údaje o dielcoch a objednávku automaticky neodosiela, takže v každom okamihu viete objednávku upraviť, doplniť či zmeniť rovnako, ako keby ste objednávku vypĺňali ručne.

Ako vytvoriť súbor na importovanie

 • ​v ďalšom okne už len vyberiete kam sa má exportovaný súbor uložiť, zadáte jeho názov a skontrolujte, či sa exportuje ako CSV súbor a povrdíte tlačítkom Uložiť
 • exportovaný súbor už potom len stačí naimportovať do objednávky podľa postupu vyššie.

Samotné nastavenia v PRO100

 • pri vytvarani celych skriniek je možné si každú celú skrinku pomenovať (napr. A1, spodna dolna, 1, 2.. atď.)
 • taktiež si môžete pomenovať aj jednolivé dielce skrinky (napr. strop, dno, bok … atď.)
 • následne je možné tieto údaje vyexportovať ako názov dielca v tvare „Názov skrinky.Názov dielca“ a to zašrtnutím „Zobraziť název nejvyšší skupiny
 • údaj „Zobrazit cestu k souborum s materialy“ je lepšie mať vypnutý, aby sa importovali iba názvy dekorov

Ako nastaviť typ ABS hrán

 • ​v súčasnosti program Pro100 neumožňuje zvoliť typ hrany na jednotlivé strany dielca, iba údaj o tom či bude, alebo nebude ABS hrana použitá
 • pri importe do nášho objednávkového systému, však je možné zvoliť typ hrany, ktorý sa použije na všetky importované dielce
 • ​náš objednávkovy systém ale ponúka možnosť ako toto obmedzenie obísť a s pomerne malým úsilím si nastaviť vlastné dielce tak, aby boli naimportované správne typy hrán, dokonca aj na konkrétnych stranách dielca
 • jedinou podmienok je doplniť do názvu dielca údaj v tvare [hrana:hodnota]
 • po naimportovaní systém dané údaje z názvu dielca odstráni a prečistí ho.

Parametre pre ABS hrany:

  • [abs:05] – všetky hrany na dielci ohraniť ABS 22/0,5
  • [abs:2] – všetky hrany na dielci ohraniť ABS 22/2

  • [abs_d:05] – dolnú hrana na dielci ohraniť ABS 22/0,5
  • [abs_d:2] – dolnú hrana na dielci ohraniť ABS 22/2

  • [abs_h:05] – hornú hrana na dielci ohraniť ABS 22/0,5
  • [abs_h:2] – hornú hrana na dielci ohraniť ABS 22/2

  • [abs_p:05] – pravú hrana na dielci ohraniť ABS 22/0,5
  • [abs_p:2] – pravú hrana na dielci ohraniť ABS 22/2

  • [abs_l:05] – ľavú hrana na dielci ohraniť ABS 22/0,5
  • [abs_l:2] – ľavú hrana na dielci ohraniť ABS 22/2

Parametre je možné pridávať viac a spolu kombinovať, napr. [abs:05][abs_d:2][abs_l:2] – čiže pri importe ak sa nájde údaj o ohranení strán dielca, tak sa na všetky použije ABS 22/0,5, no pre dolnú a ľavú stranu sa použije ABS 22/2

Obsah