Stavebné OSB a QSB dosky

OSB - Oriented Strand Board, je vysokokvalitná drevená doska ktorá pozostáva z 3 vrstiev. Tieto vrstvy sú k sebe orientované kolmo. Vo vrchnej a spodnej vrstve sú triesky uložené v pozdĺžnom smere a prostredná vrstva (jadro) je uložená v priečnom smere (kolmo na vrchnú a spodnú vrstvu).

Takto laminované vrstvy sú pri určitej teplote a tlaku spojené vode-odolnou živicou.Výrobná technológia tak umožňuje získať drevenú dosku odolnú voči vlhkosti a bez bežných chýb ako sú suky, otvory po sukoch v jadre, kôra praskliny. OSB doska je doska založená na drevenej báze ktorá bola vyvinutá hlavne pre stavebný priemysel.